85/2016. (V. 30.) számú határozat – Kompok, révek felújítására pályázat benyújtásának jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

85/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el a nemzeti fejlesztési miniszter által kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására közétett pályázati kiírásra.

 

A pályázatot a Nagymaros és Visegrád között üzemelő közforgalmú, közútpótló kompátkelés támogatásának céljára nyújtja be.

 

A tervezett beruházás (felújítási munkálatok) költségkalkuláció szerinti nettó 37 045 000 Ft összegének 30 %-át, 11 113 500 Ft összeget saját forrásként, az átkelést üzemeltető Atlantis-Visegrád Club Kft. kötelezettségvállaló nyilatkozata alapján biztosítja.

 

Jóváhagyja a polgármester pályázat benyújtásáról hozott döntését, és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

 

Határidő: 2016. június 1.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző