85/2010. (IV. 26.) számú határozata – Mező utcai önkormányzati lakás értékesítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
85/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő testület az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, a nagymarosi 1393/6/A/1 hrsz. alatt felvett társasházi lakás ingatlan nyílt árverésen való értékesítéséről határoz, a kikiáltási ár bruttó 14 787 500,- Ft, a licitlépcső 125 000,- Ft.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a licit nyertesével az adásvételi szerződést megkösse.

Arra az esetre, amennyiben a licit eredménytelenül zárul, meghatalmazza a polgármestert az ismételt árverés kiírására azzal, hogy legfeljebb 4 % + Áfa megbízási díjjal az ingatlan értékesítésének közvetítésére ingatlanközvetítői megbízási szerződést kössön – nem kizárólagos joggal – ingatlanközvetítő cégekkel.
A megbízási szerződést azzal a feltétellel kösse meg, hogy a megbízási díj akkor illeti meg az ingatlanközvetítő céget, ha az általa közvetített vevő a liciten legalább a fentiek szerinti legalacsonyabb ajánlható vételár ingatlanközvetítői megbízási díjjal növelt összegéért megvásárolja az ingatlant és vételárat teljes egészében kifizeti.
A megbízási díj fizetési határideje a teljes vételár megfizetését követő 8 nap legyen.

Határidő: 2010. május 31., ill. folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.