84/2016. (V. 30.) számú határozat – Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vác Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi beszámolója

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

84/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vác Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi beszámolóját elfogadja.

 

Kéri egyúttal, hogy az újonnan felállítandó katasztrófavédelmi őrs helyszíneként a Nagymarosi ÖTE fejlesztésével Nagymarost jelöljék ki.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a tűzoltóparancsnokot értesítse.

 

 

Határidő: 2016. június 5.

Felelős: polgármester

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző