85/2014. (V. 12.) számú határozata – Családi napközi intézményi térítési díj módosítás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
85/2014. (V. 12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a családi napköziben alkalmazandó térítési díjak meghatározásáról szóló 16/2013. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbi módosítással fogadja el:
 
A gondozási díjat 75 %-os mérséklést alkalmazva napi 480 Ft összegben állapítja meg.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. május 13.
 
Dr. Horváth Béla jegyző