84/2014. (V. 12.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
84/2014. (V. 12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Családi napközi intézményi térítési díj módosítás
2.    Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. Magyar u. 24. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó megállapodás jóváhagyása
3.    „Nagymaros, Elsővölgy utcai óvoda bővítése és korszerűsítése” (KMOP-4.6.1-11-2012-0046) projekt közbeszerzési eljárásában döntéshozatal (zárt ülés)
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. május 13.
 
Dr. Horváth Béla jegyző