85/2013. (IV. 29.) számú határozata – Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésekre kiírt felhívásra pályázathoz nyilatkozat

A Képviselő-testület a belügyminiszter 8/2013. (III. 29.) BM rendelete az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól c. felhívásra benyújtásra kerülő pályázattal kapcsolatban kijelenti, hogy Nagymaros közigazgatási határain belül működő sportegyesületetek az alábbi közvetlen, ill. közvetett támogatásban részesíti 2013. évben:
Nagymarosi Sportegyesület
Önkormányzati ingatlan elengedett piaci bérleti díja: 3 354 000 Ft.

Nagymarosi Futball Club:
Május 1-jei sportrendezvény (utcabajnokság) támogatása: 1 256 685 Ft,
Pálya locsolásához szükséges víz: 640 000 Ft,
Önkormányzati ingatlan (épület) elengedett piaci bérleti díja: 1 152 000 Ft,
Önkormányzati ingatlan (pálya) elengedett piaci bérleti díja: 3 864 000 Ft.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző