86/2013. (IV. 29.) számú határozata – Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse parancsnoka kinevezésével kapcsolatos véleményezés

A Képviselő-testület a Váci Rendőrkapitányság vezetője megkeresésére a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján egyetértő véleményét fejezi ki Kiss Sándor r. őrnagy 2013. június 1. napjával a Verőcei Rendőrőrs parancsnokává történő kinevezésével kapcsolatban.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző