85/2012. (V. 2.) számú határozata – Szimon Attila képviselő indítványairól döntés – Felvonulási lakótelep

 

A Képviselő-testület a benyújtott képviselői javaslatot elfogadja.
A vizsgálat megindításával az abban közreműködő hivatali részlegek és személyek beosztásával és az elvégzett munkájuk ellenőrzésével a jegyzőt bízza meg.
A vizsgálat eredményéről az elkészült dokumentumok bemutatásával a jegyző köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni a befejezést követő Képviselő-testületi ülésen.
 
Határidő: vizsgálat kezdete: 2012. május 2. / befejezte: 2012. szeptember 30.
Felelős: jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                      
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző