Polgárváros királyi panorámával

86/2012. (V. 2.) számú határozata – Szimon Attila képviselő indítványairól döntés – gazdasági csoport munkavégzése

2012-05-08

A Képviselő-testület a benyújtott képviselői javaslatot a következő módosítással fogadja el.
Felkéri a jegyzőt, hogy a feltárt hiányosságokról, a nyilvántartott követelésekről és megállapításairól a következő ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet  
Meg kell vizsgálni az esetleges büntetőjogi eljárás megindításának kötelezettségét, jogi lépések kezdeményezését.
 
 
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző
 

Last modified: 2012-05-08

A hozzászólás jelenleg zárva.