84/2010. (IV. 26.) számú határozata – Élelmezésvezető munkakör betöltésére pályázat kiírása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
84/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület a Napköziotthonos Konyha vezetői (élelmezésvezető) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról a döntést szeptemberi ülésére napolja.

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelkezésre álló határidőben vizsgálja meg a vezetői munkakör betöltésének valamennyi feltételét, egyúttal az intézmény jelenlegi státuszát, és előterjesztésében térjen ki az intézmény más önkormányzati intézménnyel való összevonása, illetve nonprofit társasággá történő átalakítása lehetőségének vizsgálatára is, különös figyelemmel az intézmény városrehabilitációs pályázatban való szerepére.

Meghatalmazza a polgármestert, hogy szükség esetén kérje fel és bízza meg Matus Lászlóné élelmezésvezetőt a nyugdíjazását követően az élelmezésvezetői feladatok 2010. december 31-ig történő ellátásával.

Határidő: 2010. szeptember 19., ill. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.