84/2015. (IV. 27.) számú határozat – Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai megállapítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

84/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző