85/2015. (IV. 27.) számú határozat – Művésztelep elnevezésével kapcsolatos döntés felülvizsgálata

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

85/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 49/2015. (III. 30.) számú határozatát az érintettek kérelmére nem változtatja meg, és nem járul hozzá a névhasználathoz.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző