83/2010. (IV. 26.) számú határozata – Beszámoló a 2010. évi nyári rendezvények előkészítéséről

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
83/2010. (IV. 26.) számú határozata


A Képviselő-testület a Polgármester 2010. évi rendezvények előkészítéséről szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja, és engedélyezi a rendezvények alatti vásár területfoglalási díjait rendezvényszervezésre fordítani.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.
Végrehajtja: stratégiai referens, Műv.ház. vezető

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.