83/2013. (IV. 29.) számú határozata – Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosítása

A Képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról benyújtott rendelet-tervezettel kapcsolatban az alábbi módosító indítványokat fogadja el:
a) a 2. § (4) bekezdésében az „eltérni” szövegrészt „térni” szövegre módosítja,
b) az 5. § (4) bekezdésében a megvonás mértékét a tiszteletdíj 50 %-ában állapítja meg,
c) a 8. § (2) bekezdésében az „állapítja” szövegrészt „állítja” szövegre módosítja,
d) a 11. § új (3) bekezdéssel egészül ki, melyben az SzMSz 3. melléklete II. pontja első mondatában a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke személye kerülne módosításra (Grécs László helyett Fekete Zsolt), az eredeti (3) bekezdésben a bizottság tagjai felsorolásánál Fekete Zsolt helyébe Grécs László lép, egyúttal a 11. § (3)-(8) bekezdések számozása (4)-(9) bekezdésre módosul.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző