82/2015. (IV. 27.) számú határozat – Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. gépkocsi vásárlási ügye

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

82/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. gépkocsi vásárlási kérelmét abban az esetben támogatja, amennyiben az ügyvezető a bevétel-kiadás egyenlegét szeptemberig kiszámolja, és biztosított a hiánymentes működés, továbbá már látható a szolgáltatást igénybe vevők állandó létszáma.

 

Szükségesnek tartja továbbá a környékbeli települések ismételt megkeresését a kiszállított étkeztetés szolgáltatás, de legalább a diétás és egyéb érzékeny étkezők számára az étkeztetési szolgáltatás felajánlása érdekében.

 

Mindaddig kéri, hogy a kft. a kiszállítást munkavállalói saját gépkocsi, vagy egyéb jármű igénybevételével oldja meg ideiglenesen.

 

 

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: ügyvezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző