81/2015. (IV. 27.) számú határozat – Szobi székhelyű önkormányzati társulás megkeresése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

81/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára nem kíván csatlakozni a szobi székhelyű Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Programtársuláshoz.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző