82/2010. (IV. 26.) számú határozata – Civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
82/2010. (IV. 26.) számú határozata


A Képviselő-testület a Humánügyi Bizottság Civil szervezetek támogatására tett javaslatát elfogadja.
A 2010. évi támogatás összegeit az alábbiakban határozza meg:

Nagymarosi Férfikórus 75 000 Ft
Nagymarosi Üdülőtulajdonosok Egyesülete 0 Ft
Nyugdíjas Klub 30 000 Ft
Nagymarosi Sportegyesület 510 000 Ft
Nagymarosi Dunai Svábok Közössége 30 000 Ft
Anna klub 30 000 Ft
Postagalamb Sportegyesület 0 Ft
Nagymarosi Női Kar 30 000 Ft
NAFIA 0 Ft
Nagymarosi Polgárőr Egyesület 450 000 Ft
Dunakanyar Fúvósegyüttes 85 000 Ft
950-es számú Szent Gellért Cserkészcsapat 30 000 Ft
Maroska gyermekkórus 0 Ft
Nagymarosi Futball Club 350 000 Ft
Károly Róbert Kulturális Társaság 30 000 Ft
Egyházközségi Karitász Nagymaros 0 Ft
Nagycsaládosok Nagymarosi Egyesülete 30 000 Ft
NAHÁT Nagymarosi Hátizsákosok Társasága 30 000 Ft
NAKE 30 000 Ft
Nagymarosi Gyermekekért Alapítvány 30 000 Ft
Váci Egyházmegye Nagymarosi Támogató és Otthonápolási Szolgálat 200 000 Ft
Cédrus Kulturális és Sportegyesület 30 000 Ft
Virágos Nagymarosért Társadalmi Egyesület 0 Ft

A támogatás összege a pályázatokban rögzített ütemezés szerint kerül kifizetésre az előző évi pályázati támogatás elszámolása után.

Határidő: ütemezés szerint, ill. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Stratégiai referens, Gazdálkodási csoport

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.