81/2010. (IV. 26.) számú határozata – Hulladékgazdálkodás, külterületi konténerek felülvizsgálata

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
81/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület a külterületi konténereket az alábbiak szerint szünteti meg, illetve továbbra az alábbiakat tartja fenn:

HELYSZÍN HRSZ DÖNTÉS
1. Kismaros Jánoshegy ——- marad
2. Kóspallagi út 12552/4 marad
3. Királykút Hatlópatak 0432/24 marad
4. Nagyhenczi híd 0432/24 átrakni
5. első sorompó 0432/24 átrakni
6. Temető 10931 átrakni a temető felső sarkába
7. Villsor Rostro Szálloda 2602 marad
8. Kittenberger teteje 1112 marad
9. Pállya Celesztin alja 1275/3 marad
10. Elsővölgy Bokréta 938/1 marad
11. Hegy utca 843/1 megszünteti
12. Fehérhegy Foglár alsó 10534 Marad
13. Fehérhegy Foglár felső 10534 megszünteti
14. Fehérhegy Kálvária 10534 Marad
15. Diófa teteje 10419 Marad
16. Szív utca + pince utca 384/1 megszünteti
17. Szamaras fennt 358/6 Marad
18. Mihályhegy vasútállomás 85/1 Marad
19. Aranyos u. 3. 85/1 Marad
20. Rigóhegy 1456/3 Marad
21. Aranyos támfal 159 megszünteti
Felkéri a Polgármester, hogy a szolgáltató felé járjon el.

Felelős: polgármester
Határidő: 2010. április 30.
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.