8/2017. (I. 18.) számú határozat – Járási startmunka mintaprogram kérelem benyújtása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2017. (I. 18.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület támogatja járási startmunka mintaprogram benyújtását a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltóegyesület használatába adott Vasút u. 49. szám (338 helyrajzi szám) alatti ingatlan és további önkormányzati ingatlanok felújítására 2017. március 1.-2018. február 28. időszakra.

 

A kérelem pozitív elbírálása esetén támogatja az esetleges közbeszerzési eljárások megindítását.

 

Kijelenti továbbá, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén vállalja a program befejezését követően 3 fő legfeljebb 6 hónapra történő továbbfoglalkoztatását.

 

Felhatalmazza a polgármestert a végleges kérelem benyújtására és annak pozitív elbírálása esetén a hatósági szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2017. január 20., illetve március 1.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző