7/2017. (I. 18.) számú határozat – „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat – döntés meghozatala

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2017. (I. 18.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el a PM_ONKORMUT_2016 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című felhívásra Nagymaros, Rákóczi út korszerűsítése címmel.

A fejlesztés területe az 1275/3 hrsz. ingatlan. A pályázat támogatási költségvetése legfeljebb 150 000 000 Ft, melyhez legfeljebb 7 895 000 Ft önrészt biztosít.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítésére és benyújtására.

 

 

Határidő: 2017. január 23.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési Csoport

 

 

 

K.m.f.

 

 

                                        

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző