9/2017. (I. 30.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2017. (I. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    2017. évi intézményi (könyvtár, közétkeztetés) térítési díjak meghatározására javaslat

3.    Parkolási rend tárgyalása

4.    Polgármester illetményének megállapítása

5.    2017. évi költségvetés tervezetének tárgyalása

6.    Szálloda utca 8/b. szám alatti lakás bérlője által elvégzett munka beszámítására vonatkozó kérelem tárgyalása

7.    Egyebek

a)    Képviselői fogadóóra tartása és körzetek kialakítása

b)   Képviselői kérdések

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző