8/2015. (I. 26.) számú határozata – Az önkormányzat középtávú tervének elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

8/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az önkormányzat 2016-2018. évekre vonatkozó középtávú tervét:

 

1. Saját bevételek:

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a – szerinti saját bevételei:

 

Saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek

Bevétel összege e Ft-ban

2016. év

2017. év

2018. év

összesen

a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése                               azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld bérbead.)

2 részletben, 03.15., 09.15.

0

0

0

0

Építményadó bevételei

2 részletben, 03.15., 09.15.

77 000

77 000

77 000

231 000

Telekadó bevételei

2 részletben, 03.15., 09.15.

4 000

4 000

4 000

12 000

Állandó jelleggel végzett tevékenység miatti iparűzési adó b

2 részletben, 03.15., 09.15.

68 000

68 000

68 000

204 000

Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) bevételei

2 részletben, 03.15., 09.15.

900

900

900

2 700

Talajterhelési díj

2 részletben, 03.15., 09.15.

2 000

2 000

2 000

6 000

 

 

 

 

 

0

Összesen

151 900

151 900

151 900

455 700

b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Összesen

0

0

0

0

c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Összesen

0

0

0

0

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

Ingatlan értékesítés

 

30 000

30 000

30 000

90 000

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Összesen

30 000

30 000

30 000

90 000

e) Bírság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

bírság

 

2 000

2 000

2 000

6 000

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Összesen

2 000

2 000

2 000

6 000

f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek

 

 

 

 

megnevezése,                            azonosító adatai

esedékessége,                         rendszeressége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

Összesen

0

0

0

0

Saját bevételek összesen                                       (a) ponttól az f) pontig)

183 900

183 900

183 900

551 700

 

 

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

 

Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei 

 

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek

Kötelezettség összege e Ft-ban

2016. év

2017. év

2018. év

összesen

a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 Kisösszegű infrastruktúrafejlesztési önkormányzati hitel (MFB)

 H-OIP  /037547/2014/304161/001

15 év 

 4514

4405 

 4289

 13208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

4514

4405

4289

13208

b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele  jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek

 

 

 

 

megnevezése

azonosító adatai

futamidő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

0

0

0

0

Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:                                       (a) ponttól az f) pontig)

4514

4405

4289

13208

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző