9/2015. (I. 26.) számú határozata – 2015. évi intézményi (könyvtár) térítési díjak meghatározása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

9/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az intézményvezető javaslatára a Városi Könyvtár és Művelődési Ház térítési díjait és bérleti díjait a következők szerint módosítja:

 

Könyvtári beiratkozási díj:

          nem kedvezményes felnőtt 1400 Ft/év,

          nyugdíjas 700 Ft/év,

          diákigazolvánnyal rendelkező 700 Ft/év.

 

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: intézményvezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző