7/2012. (I. 30.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, megerősítése, vagy módosítása

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló Váci út 8-10. (1836/1/3/4/5 hrsz.) szám alatti önkormányzati ingatlant értékesíteni kívánja.

Felkéri a Polgármestert, hogy az értékesítéshez szükséges értékbecslést készíttesse el.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

 

Petrovics László s.k.                    dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                                        jegyző