80/2015. (IV. 27.) számú határozat – A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére (gépjármű beszerzésre) támogatási kérelem benyújtásáról hozott döntés módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

80/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület 52/2015. (III. 30.) határozatát módosítva a kihirdetett 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. célterület) pályázat benyújtását rendeli el új gépjármű (mikrobusz) beszerzésére, a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére és arculati elemek elhelyezésére.

  

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a külterületen élő lakosság szempontjából a beszerzésre kerülő gépkocsival elérhető szolgáltatásfejlesztés szükséges.

Az új szolgáltatás keretében a külterületen élő, korától, egészségi állapotától, vagy szociális helyzetétől függően rászorult lakosság közbiztonságának javítását (közterület-felügyelő járőrözése), települési szolgáltatásokhoz (bevásárlás, orvos, gyógyszertár, hivatali ügyintézés) eljutás biztosítását, házi segítségnyújtást kívánja megvalósítani. 

 

Szükség esetén az önkormányzat által vissza nem igényelhető ÁFA összegét 2015. évi költségvetéséből biztosítja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, és annak támogatása esetén a beszerzés lebonyolítására.

 

Határidő: 2015. május 4.

Felelős: polgármester

 

K.m.f.

                         

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző