81/2014. (IV. 28.) számú határozata – Képviselő-testületi ülések televíziós közvetítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
81/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület egyetért a képviselő-testületi ülésekről készült felvétel kábeltelevízióban történő sugárzása szükségességével.
 
Felkéri a polgármestert, hogy a hivatal érintett munkatársaival a szolgáltatóval egyeztessenek, és tegyék meg a szükséges intézkedést, érjék el a közvetítés újraindítását.
 
 
Határidő: 2014. május 26.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző