82/2014. (IV. 28.) számú határozata – Közterületek egynyári virágokkal történő díszítése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
82/2014. (IV. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a benyújtott javaslatot az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
 
A virágszükséglet felmérését követően a Virágos Nagymarosért Egyesület bevonásával, társadalmi akció meghirdetésével képzeli el a virágosítás megvalósítását, melyhez a piaci helypénz bevétel felhasználását engedélyezi.
 
 
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                          
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. április 29.
 
Dr. Horváth Béla jegyző