81/2013. (IV. 29.) számú határozata – Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet-tervezet tárgyalása

A Képviselő-testület a településképi véleményezési eljárásról a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a jegyző által átdolgozott, az ülésen kiosztott módosított tervezetét fogadja el.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző