80/2013. (IV. 29.) számú határozata -2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés elfogadása

A Képviselő-testület a kistérségi belső ellenőrzési feladatokat végző Balogh Béla könyvvizsgáló által a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről készített éves ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat – az intézkedéseket megismerve – tudomásul veszi.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző