81/2011. (IV. 27.) számú határozata – Megbízási díj előirányzat átcsoportosításáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

81/2011. (IV. 27.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület Nieberl Károly kérelmére az utánpótlás nevelési feladatok megbízási díja és járulékaira rendelkezésre álló 1 219 200 Ft előirányzatból jelenleg fennálló 1 117 600 Ft fel nem használt előirányzat átcsoportosítását rendeli el a Polgármesteri Hivatal címen belül a személyi juttatások kiemelt előirányzat megbízási díjak előirányzatáról a dologi kiadások kiemelt előirányzat sportegyesületek támogatása, Nagymaros SE támogatása előirányzatra.
 
Felkéri a Polgármestert a fennálló megbízási szerződés megszüntetésére, és a támogatás havonkénti, illetve az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a kevesebb részletben történő kifizetésére, valamint a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére.
 
 
Határidő: 2011. május 5., ill. május 27.
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: jegyző, gazdálkodási csoportvezető
 
 
 
 

K.m.f.

 

                         

 
 

                        

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 04. 28.