82/2011. (IV. 27.) számú határozata – A Polgármesteri Hivatalban esedékes előrehozott nyugdíjazás következtében megüresedett álláshely betöltése

 

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

82/2011. (IV. 27.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban az előrehozott nyugdíjazás következtében megüresedő munkahelyek (státusz) betöltését a költségvetési rendelet alapján, az érintett személyek visszafoglalkoztatásával a nyugdíjkorhatár eléréséig, részmunkaidőben engedélyezi.
 
Felkéri a hivatal jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.
 
 
Határidő: 2011. május 31., 2011. november 30.
Felelős: jegyző
 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 
 

                        

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 04. 28.