80/2011. (IV. 27.) számú határozata – Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

80/2011. (IV. 27.) számú határozata

 
 
1. A Képviselő-testület a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
 
2. Nagymaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
 
I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő feletti.
 

 

II. a) Az önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 129.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
 

 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 88.128 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
 
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
 

 

V. c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
 
 
Határidő: 2011. május 2.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Gazdálkodási Csoport
 

 

 

K.m.f.

 

                                               

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző  

 
A kivonat hiteléül:
2011. 04. 28.