79/2015. (IV. 27.) számú határozat – Beszámoló a 2015. évi nyári rendezvények előkészítéséről

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

79/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester 2015. évi nyári rendezvények előkészítéséről szóló beszámolóját elfogadja és engedélyezi a rendezvények alatti vásár területfoglalási díjait rendezvényszervezésre fordítani.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző