79/2013. (IV. 29.) számú határozata – Beszámoló a 2013. évi nyári rendezvények előkészítéséről

A Képviselő-testület a polgármester 2013. évi nyári rendezvények előkészítéséről szóló beszámolóját elfogadja és engedélyezi a rendezvények alatti vásár területfoglalási díjait rendezvényszervezésre fordítani.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2013. április 30.

Dr. Horváth Béla jegyző