80/2010. (IV. 26.) számú határozata – Külterületi konténerek megszüntetésével kapcsolatos módosító indítvány elutasítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
80/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület a külterületi konténerek megszüntetése kapcsán a jegyző által tett módosító indítványt, melyben az Aranyos u. 3. szám alatti, illetve a Rigóhegyi konténer megszüntetését is javasolja, nem támogatja.

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.