79/2010. (IV. 26.) számú határozata – Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
79/2010. (IV. 26.) számú határozata


A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára a beérkező kérelmek, javaslatok alapján a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság az októberi ülésén térjen vissza.

Határidő: 2010. október 19.
Felelős: elnök
Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.