79/2016. (V. 30.) számú határozat – Gondozási Központ szakmai dokumentumai módosításának jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

79/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gondozási Központ által vezetője által beterjesztett alapellátások módosított szakmai programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében jóváhagyja.

 

 

 

K.m.f.

 

 

        

Petrovics László s.k.
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző