78/2016. (V. 30.) számú határozat – Gondozási Központ élelmezési nyersanyagnormájának megállapítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

78/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Gondozási Központ Idősek Nappali ellátása (102031) és Idősek Otthona (102023) kormányzati funkciók tekintetében az élelmiszer nyersanyagnorma összegét 2016. évre 370 Ft/nap/ellátott összegben állapítja meg.

 

Határidő: 2016. június 1.

Felelős: intézményvezető

 

 

 

K.m.f.

        

                 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                       

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző