80/2016. (V. 30.) számú határozat – Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

80/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását és az új egységes szerkezetű Alapító Okiratot az előterjesztés mellékletét képező tervezet alapján elfogadja.

 

Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

 

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző