78/2015. (IV. 27.) számú határozat – 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

78/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az önkormányzati belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott Danubius Expert Audit Kft. által készített, a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző