79/2012. (V. 2.) számú határozata- Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolójának tárgyalását, tekintettel arra, hogy az jelen ülésre nem készült el, a következő ülésére napolja.
 
 
Határidő: 2012. május 29.
Felelős: kuratórium elnöke
 
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző