80/2012. (V. 2.) számú határozata 2012. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a hivatalos honlapon való megjelenésről gondoskodjon.

Határidő: 2012. május 9.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző