78/2012. (V. 2.) számú határozata – 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés tárgyalása

A Képviselő-testület a kistérségi belső ellenőrzési feladatokat végző Balogh és Társai Könyvvizsgáló Kft. által a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat – az intézkedéseket megismerve – tudomásul veszi.
 
 
 
K.m.f.
                                 
            
 
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző