78/2010. (IV. 26.) számú határozata – A Nagymaros FC 2008-2009. évi közüzemi díj tartozásának rendezése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
78/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymaros FC 2008-ban felhalmozódott 216 327 Ft közüzemi díj (elektromos áram, víz- és csatorna) tartozását 2009. április 27-én hozott döntését formálisan megerősítve elengedi, továbbá a Nagymaros FC 2009. évi 274 145 Ft közüzemi díj (elektromos áram, víz- és csatorna) tartozásának 50 %-át elengedi azzal, hogy a Club köteles a fennmaradó 137.070 Ft tartozást legkésőbb 2010. december 31-ig megfizetni.
A fizetés elmaradása esetén a Club részére megítélt civil szervezeti támogatást az önkormányzat visszatartja.

A hátralék részletfizetés útján történő teljesítését nem tekinti a civil szervezeti támogatás megítélése során kizáró oknak.

Egyúttal a 38/2010.(II. 22.) számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal, ill. 2010. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Gazdálkodási csoport

 

 

K.m.f.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.