77/2015. (IV. 27.) számú határozat – Közterület felújítás, – építés tervezéséről, ütemezéséről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

77/2015. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester közterület felújítás, – építés tervezésére, ütemezésére vonatkozó beszámolóját elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. április 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző