77/2012. (V. 2.) számú határozata – Gondozási Központ 2011. évi beszámolója, 2012. évi tervei

A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a 2012. évi terveit megismerte és elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. május 3.
 
Dr. Horváth Béla jegyző