78/2011. (IV. 27.) számú határozata – A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011. évben módosított Társulási Megállapodásának elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

 

78/2011. (IV. 27.) számú határozata

 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2011. március 28-i módosításait és kiegészítéseit.
 
Nagymaros Város Önkormányzata társulási tagként a módosításokkal egységes szerkezetbe szedett Társulási Megállapodást betartja.
 
A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosításait és kiegészítéseit elfogadó jognyilatkozatot a Társulási Tanács részére juttassa el.
 
 
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: polgármester
 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                       

 
 

                        

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

 

       polgármester                                                  jegyző