77/2011. (IV. 27.) számú határozata – Parkolási rendelet tervezetének tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

77/2011. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a parkolásról szóló rendelet-tervezet következő módosításait fogadja el:

 

    200 Ft/óra parkolási díjat határoz meg,

    2011. évre kedvezményes lakossági parkoló bérletet nem vezet be, így a tervezet 4., 5. §-a, 7. § (6) bekezdése kimarad, 7. §-ában a bérlet szövegrészeket törli,

    a tervezet 6-9. §-ainak számozása 4-7. §-okra változik,

    a tervezet 8. § (1) bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül,

    a 2. számú mellékletből a bérletek és a kezelési költség sorok, valamint a címből a bérletek árai és kezelési költségek törlésre kerül.

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 

 

 

                        

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

       polgármester                                                  jegyző