76/2012. (V. 2.) számú határozata – Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolója, 2012. évi tervei

A Képviselő-testület a „Mosoly” Mikro-térségi Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolóját megismerte és elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.        polgármester                                                      

 dr. Horváth Béla s.k.       jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2012. május 3.