76/2011. (IV. 27.) számú határozata – Beszámoló a kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről

 

Nagymaros Város Önkormányzata

 

Képviselő-testületének

76/2011. (IV. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről szóló beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.

 

 

 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 

                        

 

 

    Petrovics László s.k.                             dr. Horváth Béla s.k.

       polgármester                                                  jegyző